jakie jest najgłębsze jezioro w polsce

Jeziora, to naturalne śródlądowe zbiorniki wodne o różnej głębokości i obszarze. Zdecydowana większość jezior zajmuje tereny, na których kiedyś był lodowiec, który uległ topnieniu i powstały z niego jeziora. Czasem ludzie mylą jezioro ze stawem. Lecz są to dwie różne rzeczy, które łączy tylko to, że jest w nich woda. Najgłębsze i największe na świecie są jeziora pochodzenia tektonicznego.

Gromadzą one 95% wód należących do jezior. Największym na świecie jest Morze Kaspijskie będące słonym jeziorem. A najbardziej zasolone jezioro na świecie nosi nazwę Morza Martwego. Natomiast najgłębszym jeziorem na kuli ziemskiej jest Bajkał posiadający słodką wodę. Wspomniane wyżej jeziora polodowcowe występują w Polsce w Tatrach, jak i na pojezierzach.

A jakie jest najgłębsze jezioro w Polsce?

Najgłębszym jeziorem w Polsce jest jezioro Hańcza położone na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. Innym dużym i głębokim jeziorem w Polsce jest jezioro Drawsko, Wielki Staw Polski, Czarny Staw pod Rysami, Wigry. I wiele innych nico mniejszych, jak Morzycko, Jezioro Ełckie, Czarny Staw Gąsienicowy, Morskie Oko. Jezioro Hańcza, które jest najgłębszym jeziorem w naszym kraju zajmuje powierzchnię ponad 300 hektarów.

jezioro

Długość jego wynosi ponad 4500 metrów, a szerokość 1150 metrów. Natomiast maksymalna jego głębokość wynosi około 110 metrów. Jezioro Hańcza jest w całości objęte ochroną i znajduje się na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i od 1963 roku jest rezerwatem krajobrazowo-wodnym. Jezioro Hańcza można zaliczyć do jezior przejrzystych i dobrze natlenionych. Jest bardzo czyste i dlatego zaliczane jest do pierwszej klasy czystości. Żyją w nim różne gatunki fauny, jak na przykład gatunki ryb charakterystyczne dla wód zimnych północnych i potoków górskich. Dno jeziora wypełnia piach i żwir.

Na brzegach tego jeziora znajduje się wiele większych i mniejszych głazów. Jego linia brzegowa jest średnio rozwinięta, ale za to posiada kilka malowniczych zatok. Wschodni brzeg jeziora zarośnięty jest borem świerkowym, a od strony zachodniej rozciągają się łąki i pola uprawne. Jezioro Hańcza dzięki malowniczemu położeniu i dużej głębokości oraz podwodnym ścianom, które zostały utworzone dzięki osadom polodowcowym już prawie pięćdziesiąt lat temu zostało wpisane na listę Projektu UNESCO. Dzięki wspomnianym wyżej walorom jezioro Hańcza jest wspaniałym miejscem do nurkowania.

Na świecie istnieje wiele jezior klasyfikuje się je według pochodzenia. Są między nimi jeziora pochodzenia tektonicznego, jeziora pochodzenia kosmicznego zwane meteorytowymi, jeziora kraterowe, jeziora zaporowe, jeziora polodowcowe, jeziora morenowe, jeziora cyrkowe, jeziora wytopiskowe, jeziora wydmowe i wiele jeszcze innych.

Każde jezioro jest ważne dla gospodarki regionalnej, gdyż stanowi obszar rekreacyjny i sportowy. A jak wiadomo tereny atrakcyjne turystycznie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego terenu, na którym się znajdują. W obrębie jezior powstają hotele, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, różnego rodzaj mniejsze i większe lokale gastronomiczne oraz różnorodne lokale usługowe.

najgłębsze jezioro w polsce

Wspomniane wyżej najgłębsze jezioro w Polsce zwane Hańcza znajduje się na Suwalszczyźnie. Warto więc powiedzieć kilka zdań na temat tego regionu w Polsce. Suwalszczyzna jest to historyczna kraina powstała w piętnastym wieku w wyniku najazdu wroga. Teren nazwany Suwalszczyzną obejmuje północno-wschodnią cześć Polski. W czasach zaborów Suwalszczyzna znalazła się pod zaborem pruskim, a na początku dziewiętnastego wieku weszła w skład Księstwa Warszawskiego. Następnie po 1815 roku stała się częścią Królestwa Polskiego. Podczas pierwszej wojny światowej na terenie Suwalszczyzny toczyły się zacięte walki. A wraz z rozpoczęciem drugiej wojny światowej została wcielona do Rzeszy.

Dziś na terenie Suwalszczyzny mieszkają w głównej mierze Polacy, lecz także i mniejszości narodowe. Należą do nich głównie Litwini, Białorusini i Rosjanie. Teren Suwalszczyzny od dawna stanowi miejsce rekreacyjne i chętnie odwiedzane przez wczasowiczów i turystów, bo poza atrakcjami wodnymi jest na tym terenie wiele miejsc do zwiedzania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here