ile kosztuje wyrobienie paszportu

Prowadzenie aktywnej turystyki poza granicami kraju wymaga wyrobienia odpowiednich dokumentów. Należy wskazać, iż w ramach Unii Europejskiej możliwe jest swobodne przemieszczanie się bez paszportu, wizy oraz innych podobnych dokumentów. Wynika to z faktu, że w ramach tej wspólnoty została utworzona specjalna strefa, w ramach której w zupełności wystarczające jest legitymowanie się zwykłym dowodem osobistym. Warto jednak na bieżąco sprawdzać, czy okres jego ważności nie upłynął. W takiej sytuacji wydaje się być konieczne złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Niestety, osoby podróżujące poza granice Unii Europejskiej zobowiązane są do posiadania paszportu. Dokument ten poświadcza posiadanie obywatelstwa danego kraju, jak również zawiera szereg niezwykle istotnych przy odprawie celnych informacji. Dobrze jest pamiętać o tym, iż w przypadku, gdy paszport okaże się fałszywy, możliwe jest poniesienie z tego tytułu odpowiedzialności karnej. Dlatego zdecydowanie dobrze jest wyrobić autentyczny dokument, który upoważnia do odbywania zagranicznych podróży do w zasadzie dowolnego kraju.

Wielu ludzi nurtuje kwestia, ile kosztuje wyrobienie paszportu

paszport

Wbrew pozorom nie jest on drogi, jednakże należy mieć na uwadze, iż formuła samego dokumentu w ostatnich latach znacząco się zmieniła. W pierwszej kolejności niezbędne jest odbycie wizyty u profesjonalnego fotografa. Musi on sporządzić specjalne zdjęcie, które określane jest jako biometryczne. W jego ramach niezbędne jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami fotografii. Jednocześnie osoby, które na co dzień noszą okulary, obowiązane są do ich ściągnięcia na czas wykonywania zdjęcia.

Nie powinno się również korzystać z kolorowych szkieł kontaktowych, bowiem w przypadku kontroli na granicy twarz podróżnika może zostać uznana za nieautentyczną, a on sam spędzi dzień w areszcie celnym. Dlatego zdecydowanie warto wyglądać naturalnie. Koszt wykonania omawianej fotografii na ogół nie przekracza kwoty dwudziestu złotych. Warto jednak odpowiednio wcześniej pooglądać zdjęcia, które wykonał dany fotograf – może się okazać, że jest on doskonałym specjalistą, który wykona dobre zdjęcie za bezcen.

Następnym krokiem przy załatwianiu paszportu jest złożenie stosownego wniosku. Dokumenty tego typu wydawane są przez właściwe miejscowo urzędy wojewódzkie. W przypadku, gdy wniosek składany jest w imieniu dziecka, podpisują go własnoręcznie jego opiekunowie prawni – najczęściej rodzice. Warto mieć na uwadze, iż urzędnicy, aby zachować prawidłowy tok postępowania, mogą zażądać osobistego stawiennictwa dzieci w placówce urzędowej.

W takim wypadku dokument nie zostanie wydany przed dopełnieniem tego obowiązku. Sam wniosek rozpatrywany jest bezzwłocznie, nie dłużej niż w przeciągu miesiąca od jego wpływu. Jeżeli wszystkie dane zawarte w formularzu będą odpowiadały prawdzie, urzędnik wyda postanowienie o wydaniu paszportu. Wtedy nie pozostaje nic innego jak odbiór dokumentu.

pieniądze

Warto mieć na uwadze, iż złożenie wniosku o wydanie paszportu podlega opłacie skarbowej. Wynosi ona około siedemnastu złotych. Tym samym należy wskazać, iż łącznie ze zdjęciem kwota, którą trzeba wydać w ramach procedury ubiegania się o dokument, nie przekracza czterdziestu złotych. Ważne jest jednak, aby do tych kosztów doliczyć należy koszty osobistego stawiennictwa w placówce urzędu. Tym samym osoby, które mają daleko do urzędu wojewódzkiego, wydają znacznie więcej niż ludność miejscowa.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, ustawodawca zamierza w przyszłości przekazać kompetencje do wydawania paszportu organom gmin. Są one zdecydowanie bliżej obywateli niż samorząd województwa, dlatego taka zmiana w prawie wydaje się być w pełni celowa i zasługuje na aprobatę. Jeżeli pomimo starań nie uda się zdobyć paszportu w wymaganym terminie, warto złożyć zażalenie wraz z ponagleniem do organu wyższego rzędu. Jeżeli wskutek opieszałości urzędniczej obywatel poniósł szkodę, może również wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here